Personvern

Personvern

Personvern

Vi verdsetter personvernet ditt og mener personvern er en sentral rettighet i alt vi gjør. Vi er forpliktet til å beskytte og respektere dine personlige opplysninger i samsvar med gjeldende personvernlover.

 1. Personlig informasjon du oppgir til oss

Vi samler inn og bruker personopplysninger som du frivillig gir oss gjennom for eksempel et Kontakt-skjema. Denne informasjonen kan inkludere e-postadresse, navn og telefonnummer. Vi bruker disse opplysningene utelukkende til formålet med å kontakte deg og tilby deg forespurt tilbud og informasjon.

 1. Informasjonsdeling og overføring

Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg eller kreves av loven. Vi tar alle nødvendige forholdsregler for å sikre at dine personopplysninger behandles sikkert og i samsvar med denne personvernserklæringen.

 1. Dine rettigheter

Du har visse rettigheter knyttet til dine personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlover. Du har rett til å be om innsyn i de personopplysningene vi har om deg, be om retting av unøyaktige opplysninger, be om sletting av dataene og protestere mot behandlingen av personopplysningene dine. For å utøve disse rettighetene eller for å stille spørsmål om vår personvernpraksis, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor.

 1. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller forespørsler angående personvern eller vår behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på:

christian@wud.no
41855799

Vi verdsetter personvernet ditt og mener personvern er en sentral rettighet i alt vi gjør. Vi er forpliktet til å beskytte og respektere dine personlige opplysninger i samsvar med gjeldende personvernlover.

 1. Personlig informasjon du oppgir til oss

Vi samler inn og bruker personopplysninger som du frivillig gir oss gjennom for eksempel et Kontakt-skjema. Denne informasjonen kan inkludere e-postadresse, navn og telefonnummer. Vi bruker disse opplysningene utelukkende til formålet med å kontakte deg og tilby deg forespurt tilbud og informasjon.

 1. Informasjonsdeling og overføring

Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg eller kreves av loven. Vi tar alle nødvendige forholdsregler for å sikre at dine personopplysninger behandles sikkert og i samsvar med denne personvernserklæringen.

 1. Dine rettigheter

Du har visse rettigheter knyttet til dine personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlover. Du har rett til å be om innsyn i de personopplysningene vi har om deg, be om retting av unøyaktige opplysninger, be om sletting av dataene og protestere mot behandlingen av personopplysningene dine. For å utøve disse rettighetene eller for å stille spørsmål om vår personvernpraksis, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor.

 1. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller forespørsler angående personvern eller vår behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på:

christian@wud.no
41855799

Vi verdsetter personvernet ditt og mener personvern er en sentral rettighet i alt vi gjør. Vi er forpliktet til å beskytte og respektere dine personlige opplysninger i samsvar med gjeldende personvernlover.

 1. Personlig informasjon du oppgir til oss

Vi samler inn og bruker personopplysninger som du frivillig gir oss gjennom for eksempel et Kontakt-skjema. Denne informasjonen kan inkludere e-postadresse, navn og telefonnummer. Vi bruker disse opplysningene utelukkende til formålet med å kontakte deg og tilby deg forespurt tilbud og informasjon.

 1. Informasjonsdeling og overføring

Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre det er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg eller kreves av loven. Vi tar alle nødvendige forholdsregler for å sikre at dine personopplysninger behandles sikkert og i samsvar med denne personvernserklæringen.

 1. Dine rettigheter

Du har visse rettigheter knyttet til dine personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlover. Du har rett til å be om innsyn i de personopplysningene vi har om deg, be om retting av unøyaktige opplysninger, be om sletting av dataene og protestere mot behandlingen av personopplysningene dine. For å utøve disse rettighetene eller for å stille spørsmål om vår personvernpraksis, kan du kontakte oss ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor.

 1. Kontakt oss

Hvis du har spørsmål, bekymringer eller forespørsler angående personvern eller vår behandling av dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på:

christian@wud.no
41855799